Uppsägning

Information för Uppsägning

När du ska flytta måste du skicka in en skriftlig uppsägning av din lägenhet minst tre kalendermånader innan önskat avflyttningsdatum.

Tänk på att det är månadsskiftet efter vi fått din uppsägning som räknas som första uppsägningsmånaden.

Om du exempelvis vill lämna din lägenhet den 1 juli, måste du säga upp lägenheten senast den 31 mars. Om det finns två kontraktsinnehavare på hyreskontraktet måste båda sigera uppsägningen.

Om det finns två kontraktsinnehavare på hyreskontraktet men endast en ska avflytta, är det viktigt att den som ska avflytta säger upp sin del av avtalet för att inte längre ha ansvar för vad som händer i lägenheten och har ansvar för att hyran blir betald i tid.

Vill den kvarvarande hyresgästen ta över kontraktet själv kontakar hyresgästen oss.

Vi gör alltid en ny kreditupplysning för att säkerställa att den kvarboende hyresgästen har förutsättningar att teckna kontraket själv.

Det är alltid 3 månaders uppsägningstid på en lägenhet. Du är skyldig att lämna lägenheten senast kl 12.00 dagen efter att hyresavtalet upphör att gälla. Om dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, får du flytta ut senast kl 12.00 första vardagen därefter.

När du sagt upp ditt hyresavtal är du enligt hyreslagen skyldig att visa lägenheten för nya sökande. Du måste också hålla din lägenhet tillgänglig för besiktning.

Uppsägningen skickas till:

POST: JYMA Fastigheter, Skomakaregatan 4, 211 34 Malmö.

MEJL: info@jyma.se

Nedladdningar:

Uppsägning bostad

Frågor?

Brasan 2

Drömmen 9

Fyndet 8

Härden 6

Ansvaret 4

Lodet 3

Utanverket 2

Kungen 1

Kungen 5

Claus Mortensen 24

Claus Mortensen 34

Claus Mortensen 34

Gyllenstjärna 31

Gyllenstjärna 28

Delfinen 5

Elgen 17

Sigrid 5 & 6

JYMA FASTIGHETER | SKOMAKAREGATAN 4 | 211 34 MALMÖ | TEL: 040-98 12 60 | INFO@JYMA.SE

2020 Alla rättigheter reserverade. En hemsida av Capace Media.