Trivselregler i fastighet och lägenhet

Allmäna utrymmen

Förrådsutrymmen:

Du bör inte förvara stöldbegärlig eller ömtålig egenom i ditt förråd.
Du får inte förvara miljö- eller brandfarliga ämnen.

Tvättstuga/torkrum:

Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid.
Städa efter dig och följ de trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan.
Om det finns tvättkolv ska detta tas bort vid avslutat tvättpass.
Det är inte tillåtet att boka tider med egna lappar utan man måste använda lägenhetens tvättkolv i bokningstavlan.

Rökförbud:

Det råder rökförbud i samtliga allmänna utrymmen i våra fastigheter. Rökförbudet är utökat och gäller även till exempel lekplatser, utanför entréer och på andra offentliga platser.

Trapphus:

Trappor, entréer, loftgångar och källare får inte blockeras med cyklar, barnvagnar, dörrmattor etc.
Detta av utrymmesskäl samt för att räddningstjänst, städpersonal och tidningsbud ska kunna ta sig fram obehindrat i trapphusen.

Avfallshantering:

Avfallshanteringen ser olika ut i våra fastigheter beroende på utrymmesskäl. Men så kallade grovsopor är varje hyresgäst själv ansvarig att bortforsla så vi ber er att inte ställa sådana saker i miljörummet.
Du kan bli betalningsansvarig för bortforsling.
Sätt inte sopor utanför ytterdörren i trapphuset.
Sopor måste slängas omedelbert i avsedda sopkärl i miljörummet så att vi inte får problem med ohyra och dålig lukt.

Lägenheten:

Sköt om lägenheten, du som hyresgäst är ansvarig för att vårda din lägenhet.
Det är din skyldighet som hyresgäst att anmäla fel och brister som uppstår i lägeheten och i fastigheten. Om ett fel orsakar skador kan du bli ersättningsskyldig om du inte anmält felet.
Som hyresvärd ska vi sköta underhållet i din lägenhet.

I gengäld är du som hyresgäst skyldig att vårda lägenheten. Detta är viktigt för din trivsel och det är viktigt för oss att du trivs i din lägenhet.

Lås:

Om du låser dig ute är det ditt eget ansvar som hyresgäst att bekosta låssmed.

Skadedjur/ohyra:

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla detta omedelbart.
Vi har avtal med Anticimex.

Ring för rådgivning och ev vidare skadeanmälan.

Tel: 075-245 10 00

Brandvarnare:

Brandvarnare räddar många liv varje år. Vi har monterat en brandvarnare i din lägenhet och den tillhör fastigheten. Du som hyresgäst ansvarar för skötseln av brandvarnaren genom att vid behov byta batteri och kontrollera brandvararens funktion. Vid bristande funktion som inte beror på dåligt batteri skall detta anmälas till serviceanmälan.

Frågor?

JYMA FASTIGHETER | SKOMAKAREGATAN 4 | 211 34 MALMÖ | TEL: 040-98 12 60 | INFO@JYMA.SE

2020 Alla rättigheter reserverade. En hemsida av Capace Media.