Besiktning vid avflyttning

Avflyttning

Vid varje utflyttning sker en avflyttningsbesiktning.

Vi kontrollerar om något är sönder eller skadat som inte är normalt slitage. Om det vid besiktningen konstateras ett onormalt slitage kan du bli ersättningsskyldig.

Exempel på sådant slitage är: förstörd parkett, hål i dörrar, krossade fönsterrutor, skador på väggar etc.

Du kan även bli ersättningsskyldig om du utfört eget arbete etc som ej utförts på ett fackmannamässigt sätt. Detsamma gäller om du valt en tapet eller målat i en färg som avviker från det som är att anse som acceptabelt för oss och gemene man.

Om du behöver åtgärda saker i lägenheten kan du fixa detta själv eller så åtgärdar vi detta och du faktureras för kostnaden.

Några saker att tänka på innan avflyttningsbesiktningen:

  • Se till att lägenheten och förråd är tömda och har städads ordentligt. Om du anlitat städfirma så rekommenderar vi att du godkänner och är nöjd med deras utförda arbete innan vi besiktigar lägenheten. Ladda gärna ner vår checklista här.
  • All utrustning som tillhör lägenheten som till exempel dörrar, hatthylla, takkontakter, brandvarnare ska finnas kvar i lägenheten när vi utför besiktningen.
  • Bruksanvisningar för lägenhetsutrustning som finns i lägenheten (kylskåp, spis etc) ska lämnas kvar i lägenheten till nästa hyresgäst.
  • Var noga med att ta bort pluggar och spackla igen ev hål i väggar och tak som du borrat/spikat/skruvat (för lampor, tavlor, hyllor etc)
  • Samtliga nycklar ska lämnas tillbaka till oss. Det gäller även kopior som du själv har gjort samt även nycklar till tvättstuga, ev förråd etc. Om du inte lämnar tillbaka alla nycklar kan du blir skyldig att bekosta utbyte av lås. Senast kl 12.00 första vardagen efter att hyresavtalet har löpt ut ska nycklarna vara tillgängliga för nästa hyresgäst.

Frågor?

JYMA FASTIGHETER | SKOMAKAREGATAN 4 | 211 34 MALMÖ | TEL: 040-98 12 60 | INFO@JYMA.SE

2020 Alla rättigheter reserverade. En hemsida av Capace Media.