Teckna abonnemang

Hemförsäkring

Det är viktigt att du tecknar en hemförsäkring. En hemförsäkring skyddar dina privata tillhörigheter om du skulle råka ut för skada på din egendom, stöld eller brand. Har du ingen hemförsäkring och är vållande till en skada i lägenheten kan du i värsta fall själv få stå för kostnaden.

El och värme

För att underlätta för dig vid in- och utflytt beställer och avbeställer vi el till din bostad så att det finns el i lägenheten på tillträdesdagen. Det är en fördel om du väljer ett elhandelsavtal själv. Det avtal som du får vid inflyttningen är ett så kallat Anvisningsavtal hos EON som är vår anvisade elhandelsleverantör. Du kan sedan själv välja om du vill fortsätta vara kund hos EON eller om du vill köpa el från någon annan leverantör.

Vi rekommenderar dig at göra ett aktivt val av avtal, det brukar löna sig.

Du väljer enkelt nytt elavtal på eon.se eller ring 020-22 24 24.

Vi levererar värme till din lägenhet så att rumstemperaturen ska hålla lägst 20 grader, enligt Socialstyrelsens allmänna råd.

Frågor?

JYMA FASTIGHETER | SKOMAKAREGATAN 4 | 211 34 MALMÖ | TEL: 040-98 12 60 | INFO@JYMA.SE

2020 Alla rättigheter reserverade. En hemsida av Capace Media.