Lägenhetsbyte

Kanske har familjeförhållandena eller ekonomin förändrats efter att du flyttade in i din bostad, eller du kanske behöver flytta till annan ort för studier eller jobb. Har du ett förstahandskontrakt kan det finnas möjlighet att byta lägenheten mot ett annat boende. Självklart vill vi försöka hjälpa till om det går.

Från 1 oktober 2019 har reglerna skärpts för lägenhetsbyte. Syftet med de nya reglerna är att skapa en rättvisare bostadsmarknad. Att lämna osanna uppgifter som leder till vårt medgivande av byte eller att byta bostad utan vårt godkännande är skäl för uppsägning av hyresrätten. Detsamma gäller om ersättning för hyresrätten utgår i samband med byte. Det är dessutom olagligt och straffbart enligt hyreslagen.

Det finns några villkor som ska vara uppfyllda för att ett byte ska komma till stånd:

  • Du måste minst ha bott i lägenheten i 1 år för att bytet ska godkännas.
  • Du måste ha beaktansvärda skäl för bytet (tex ändrade familjeförhållande – behov av mindre/större lägenhet, väsentligt ändrade ekonomiska förhållande – önskemål om lägre hyra, ändrade förhållande pga arbete eller studier på ny ort).
  • Bytet ska äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden.
  • Inga andra skäl ska tala emot bytet.
  • Det är du som hyresgäst som själv måste hitta den du vill byta lägenhet med.
  • Bytesparten ska godkännas av oss. Kreditupplysning samt referenser hos nuvarande hyresvärd kommer begäras in. Vi godkänner inga hyresskulder, skuldsaldo, betalningsanmärkningar, skuldsanering eller störningar i tidigare boende.
  • Bytesparten ska ha en fast månadsinkomst som minst ska motsvara 3 gånger månadshyran innan skatt.
  • Det är endast möjligt att byta sin hyreslägenhet mot en annan hyreslägenhet (ej villa, BRF)

 

Du ansöker genom att fylla i och ladda ner blanketterna ansökan om lägenhetsbyte samt bilaga. Till ansökan ska också bifogas handlingar som styrker anledningen till bytet. Vi kommer göra sedvanliga kontroller såsom kreditupplysning samt att kontakta nuvarande hyresvärd för att inhämta information om nuvarande boende.

 

Blanketter

Frågor?

JYMA FASTIGHETER | SKOMAKAREGATAN 4 | 211 34 MALMÖ | TEL: 040-98 12 60 | INFO@JYMA.SE

2020 Alla rättigheter reserverade. En hemsida av Capace Media.