Eget arbete

Eget arbete i lägenheten

Ibland kan det vara roligt att sätta sin egen prägel och fixa iordning sin lägenhet på egen hand. Kontakta oss innan du påbörjar arbetet för att ta reda på vilka regler som gäller.

Målning och tapetsering

Väljer du att utföra arbeten i lägenheten som till exempel att måla och tapetsera måste du se till att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som är acceptabla för gemene man. Om du väljer för extrema färger riskerar du att bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten. Ta gärna kontakt med oss innan du påbörjar arbetet.

Hänga upp saker på väggarna

Kontrollera att du använder rätt typ av väggkrokar när du hänger upp saker på väggarna, så att tapet och vägg skadas så lite som möjligt. Det är inte tillåtet att borra i badrummets våtzon, eftersom det lätt blir fuktskador.

Persienner

Persienner eller rullgardiner är inte standard i lägenheten utan är den boendes egendom. Du sköter därför underhåll och reparationer själv. Tänk också på att om du tar över inredning som tidigare hyresgäst kvarlämnat ansvarar du själv för underhåll, reparation och utbyte.

Disk- och tvättmaskin

I en del lägenheter finns det möjlighet att installera disk- och/eller tvättmaskin förutsatt att du informerar oss först. Du bekostar själv och är ansvarig för att installationen blir fackmannamässigt utförd, genom att behörig entreprenör anlitas. Du som hyresgäst är även ansvarig om skador uppkommer på grund av felmontering. Vid installation av diskmaskin ska det finnas en avstängningskran/ventil som skall stängas av när diskmaskinen ej används. Vi rekommenderar att det finns en sk. foolproof (avrinningsunderlägg) under diskmaskinen. Vid utflyttning skall köket återställas i befintligt skick och köksskåp skall återmonteras.

Frågor?

Brasan 2

Drömmen 9

Fyndet 8

Härden 6

Ansvaret 4

Lodet 3

Utanverket 2

Kungen 1

Kungen 5

Claus Mortensen 24

Claus Mortensen 34

Claus Mortensen 34

Gyllenstjärna 31

Gyllenstjärna 28

Delfinen 5

Elgen 17

Sigrid 5 & 6

JYMA FASTIGHETER | SKOMAKAREGATAN 4 | 211 34 MALMÖ | TEL: 040-98 12 60 | INFO@JYMA.SE

2020 Alla rättigheter reserverade. En hemsida av Capace Media.