Serviceanmälan

Om det uppstår fel eller skada i lokalen/lägenheten eller i gemensamma utrymmen i fastigheten anmäler du detta till vår fastighetsservice.

Registrera serviceanmälan

Anmäl ditt ärende här!

Epost: serviceanmalan@jyma.se

Tel: 040-98 12 60

Akuta fel

Skulle det efter kontorstid uppstå ett fel som inte kan skjutas upp till nästkommande vardag utan kräver åtgärd omgående så vänder du dig till vårt jourbolag.

Örestads Bevakning

Tel: 040-93 12 70

Till akuta ärenden räknas det som riskerar att orsaka personskada, stor skada på din lägenhet eller fastigheten.

Till akuta ärenden räknas: Avloppsstopp med stigande vatten, risk för vattenskada, personskada. Vattenläckage, strömmande vatten från ledning. El-fel, strömlöst i lägenheten, trapphus eller tvättstuga.

Skadegörelse, om det finns risk för personskada eller inbrott.

Pågående störning i fastigheten.

OBS! Tänk på att om du använder denna tjänst för ärenden som inte är brådskande riskerar du att få stå för kostnaden själv.

Frågor?

Brasan 2

Drömmen 9

Fyndet 8

Härden 6

Ansvaret 4

Lodet 3

Utanverket 2

Kungen 1

Kungen 5

Claus Mortensen 24

Claus Mortensen 34

Claus Mortensen 34

Gyllenstjärna 31

Gyllenstjärna 28

Delfinen 5

Elgen 17

Sigrid 5 & 6

JYMA FASTIGHETER | SKOMAKAREGATAN 4 | 211 34 MALMÖ | TEL: 040-98 12 60 | INFO@JYMA.SE

2020 Alla rättigheter reserverade. En hemsida av Capace Media.