Hyra ut i andrahand

Hyra ut lägenhet i andra hand

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du få ett godkännande från oss.

Från och med 1 oktober 2019 gäller nya regler vid andrahandsuthyrning. T ex får du inte ta ut mer i hyra av andrahandshyresgästen än du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten utan tillstånd och till för hög hyra är detta brottsligt och du riskerar böter eller fängelse. Mer information om de nya reglerna kan du läsa och ladda ner här (Andrahand boendeinformation)

Här följer några saker som är viktiga att tänka på när det gällande andrahandsuthyrning:

Din ansökan måste vara godkänd innan andrahandsuthyrningen börjar annars betraktas det som en olovlig uthyrning och du riskerar därmed att ditt hyresavtal blir uppsagt om du inte kan påvisa beaktansvärda skäl. I de nya reglerna har man tagit bort möjligheten till rättelse så därmed riskerar man nu att hyresavtalet sägs upp.

Andrahandsuthyrning godkänns i max 12 månader i taget, i vissa fall med möjlighet till förlängning. Vill du ansöka om förlängning måste du lämna in en ny ansökan, denna ansökan måste lämnas in minst tre månader innan det första andrahandsavtalet förfaller. Till ansökan ska bifogas en kopia på upprättat avtal med andrahandshyresgästen.

Tänk på att det fortfarande är du som förstahandshyresgäst som är ansvarig för att hyran betalas i rätt tid och att den som hyr i andra hand tar väl hand om lägenheten och följer våra trivselregler.

Du får inte ta ut mer hyra än du själv betalar för lägenheten. Om du gör det så riskerar du att ditt hyresavtal blir uppsagt. Hyr du ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15% på hyran. Om el, tv, bredband ingår i hyran får du bara ta betalat för de kostnader som du själv har.

Vi kommer att lämna ut information till andrahandshyresgästen om bla den hyran du betalar för lägenheten.

Om du vill säga upp lägenheten till att upphöra när din andrahandsuthyrning upphör så måste du skicka in en vanlig uppsägning till oss med 3 kalendermånaders uppsägningstid. Obs! Andrahandshyresgästen har inte förtur till lägenheten och kan ej räkna med att få överta förstahandskontraktet vid en ev uppsägning.

Skicka eller lämna in ansökan till oss tillsammans med en kopia på andrahandsavtalet samt ett intyg som styrker anledningen till andrahandsuthyrningen.

 

Blanketter och information

Frågor?

JYMA FASTIGHETER | SKOMAKAREGATAN 4 | 211 34 MALMÖ | TEL: 040-98 12 60 | INFO@JYMA.SE

2020 Alla rättigheter reserverade. En hemsida av Capace Media.