Hyresinbetalning

Betalningar

Hyran betalas alltid i förskott, senast den sista vardagen före varje kalendermånads utgång.

Hyresavier skickas ut för 3 månader i taget – inför varje nytt kvartal. Var noga med att betala hyran i tid. Vid försenad betalning lämnas ärendet till vårt juridiska ombud och du debiteras ränta och kostnader.

Utebliven hyresinbetalning eller upprepade sena betalningar kan medföra att du förlorar ditt hyreskontrakt.

Du har även möjlighet att betala hyran via autogiro. Hyran dras då automatiskt. På hyresavin framgår belopp och vilken dag som hyran kommer att dras. Det enda du behöver göra är att se till att det finns tillräckligt med pengar på kontot. Om det saknas pengar helt eller delvis dras inte några pengar alls. Då måste du betala in hyran manuellt på annat sätt. Autogiro kostar inte något för dig.

Att hyran blir inbetalt i rätt tid betyder trygghet.

För anmälan ladda ner blanketten här.

Fyll i och skicka den till:

JYMA Fastigheter, Skomakaregatan 4, 211 34 Malmö

När vi registrerat ditt medgivande så kommer det framgå på hyresavin när autogirot börjar gälla.

Frågor?

JYMA FASTIGHETER | SKOMAKAREGATAN 4 | 211 34 MALMÖ | TEL: 040-98 12 60 | INFO@JYMA.SE

2020 Alla rättigheter reserverade. En hemsida av Capace Media.